Bài 40.1 Trang 50 SBT Hóa học 9

Giải bài 40.1 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Dầu mỏ có đặc điểm

Quảng cáo

Đề bài

Dầu mỏ có đặc điểm :

A. Dễ tan trong nước.

B. Không tan trong nước và nổi lên mặt nước.

C. Không tan trong nước và chìm dưới nước.

D. Có nhiệt độ sôi là 220°C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết dầu mỏ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Dầu mỏ có đặc điểm là không tan trong nước và nổi lên mặt nước

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài