Bài 40.4* Trang 50 SBT Hóa học 9

Giải bài 40.4* Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

\({C_n}{H_{2n + 2}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_a}{H_{2a + 2}} + {C_b}{H_{2b}}\)

trong đó a + b = n

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau :

\({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + ?\)

\({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + ?\)

\({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + ?\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học theo gợi ý.

Lời giải chi tiết

Các phản ứng crăckinh 

a) \({C_{10}}{H_{22}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{12}} + {C_4}{H_{10}}\)

b) \({C_{11}}{H_{24}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_5}{H_{12}} + {C_6}{H_{12}}\)

c) \({C_{15}}{H_{32}}\buildrel {crăckinh} \over\longrightarrow {C_6}{H_{14}} + {C_9}{H_{18}}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 40.5 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.5 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Nêu biện pháp xử lí môi trường trong các trường hợp sau :

 • Bài 40.6 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.6 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Em hãy kể một số tác hại của sự cố để dầu tràn ra biển.

 • Bài 40.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.7 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Khi crăckinh pentan có công thức C5H12 ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với H2 là 20.

 • Bài 40.3 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.3 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Dựa vào sơ đồ chưng cất dầu mỏ (tr. 127 SGK), hãy so sánh nhiệt độ sôi, khả năng bay hơi, phân tử khối của các chất

 • Bài 40.2 Trang 50 SBT Hóa học 9

  Giải bài 40.2 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Thành phần chính của khí thiên nhiên là

Quảng cáo
close