Quảng cáo
 • pic

  Bài 45.1 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.1 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

 • pic

  Bài 45.2 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.2 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 45.3 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.3 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

 • pic

  Bài 45.4 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.4 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng mol phân tử là 60 gam/mol

 • pic

  Bài 45.5 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.5 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°

 • pic

  Bài 45.6 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.6 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức

 • pic

  Bài 45.7 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.7 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc

 • pic

  Bài 45.8 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.8 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ có công thức tổng quát

Gửi bài