Quảng cáo
 • pic

  Bài 30.1 Trang 38 SBT Hóa học 9

  Giải bài 30.1 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Những cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ? Viết các phương trình hoá học (nếu có).

 • pic

  Bài 30.2 Trang 38 SBT Hóa học 9

  Giải bài 30.2 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Một loại thuỷ tinh dùng để làm cửa kính, hoặc đồ dùng gia đình có thành phần : 75% SiO2 ; 12% CaO ; 13% Na2O. Hãy tìm công thức hoá học của thuỷ tinh dưới dạng các oxit.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 30.3 Trang 38 SBT Hóa học 9

  Giải bài 30.3 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

 • pic

  Bài 30.4 Trang 38 SBT Hóa học 9

  Giải bài 30.4 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch chất nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh ?

Gửi bài