Bài 15.6 Trang 19 SBT Hóa học 9

Giải bài 15.6 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho các cặp chất sau :

Quảng cáo

Đề bài

Cho các cặp chất sau :

a)  Zn + HCl ;    b) Cu + ZnSO4 ;

c) Fe + CuSO4 ; d) Zn + Pb(NO3)2 ;

e)  Cu + HCl ;    g) Ag + HCl ;

h) Ag + CuSO4.

Những cặp nào xảy ra phản ứng ? Viết các phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của kim loại. Tại đây

Lời giải chi tiết

Những cặp xảy ra phản ứng

a) Zn + 2HCl      ------------> ZnCl2 + H2 ;

c) Fe + CuSO4    —-------> FeSO4   + Cu ;

d) Zn + Pb(NO3)2  --------> Zn(NO3)2 + Pb.

Còn lại: b, e, g, h không xảy ra phản ứng

Loigiaihay.com

 • Bài 15.7* Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.7* Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 gam.

 • Bài 15.8 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.8 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Cho một lá đồng có khối lượng là 6 gam vào dung dịch bạc nitrat.

 • Bài 15.9 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.9 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Hãy sắp xếp các kim loại trong từng dãy theo chiều mức độ hoạt động hoá học giảm dần :

 • Bài 15.10 Trang 19 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.10 Trang 19 sách bài tập Hóa học 9. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, khi cho

 • Bài 15.11 Trang 20 SBT Hóa học 9

  Giải bài 15.11 Trang 20 sách bài tập Hóa học 9. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có một trường kiềm là :

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close