Bài 15.2 Trang 18 SBT Hóa học 9

Giải bài 15.2 Trang 18 sách bài tập Hóa học 9. Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây :

a) ..............  tác dụng với ...........  tạo oxit.... tác dụng với clo cho muối.....

b) Kim loại ........  hiđro trong dãy hoạt động hoá học phản ứng với dung dịch axit giải phóng...........

c) Kim loại ............ trong dãy hoạt động hoá học có thể đẩy ....... đứng sau khỏi...... của kim loai...................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất hóa học của kim loại tại đây  

Lời giải chi tiết

a) Kim loại tác dụng với oxi tạo oxit, kim loại tác dụng với clo cho muối clorua.

b) Kim loại đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hoá học phản ứng với dung dịch axit giải phóng hiđro.

c) Kim loại đứng trước trong dãy hoạt động hoá học có thể đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của kim loại đứng sau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close