Bài 37.4 Trang 47 SBT Hóa học 9

Giải bài 37.4 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4.

Quảng cáo

Đề bài

Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp A (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 20 gam kết tủa. Hãy tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Gọi số mol của CH4 trong hỗn hợp là x, của C2H4 trong hỗn hợp là y.

- Áp dụng bảo toàn nguyên tố, lập hệ phương trình hai ẩn số mol của CH4 và C2H4 tính theo số mol CO2 và kết tủa.

Lời giải chi tiết

Gọi số mol của CH4 trong hỗn hợp là x, của C2H4 trong hỗn hợp là y.

Ta có: x + y = 0,15 (mol) (1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,2                         ← 0,2          (mol)

Bảo toàn nguyên tố C: x + 2y = 0,2

Giải hệ phương trình gồm (1) và (2) ta được

x = 0,1 ; y = 0,05.

=> %V CH4 = 66,67% ; %V C2H4 =33,33%.

Loigiaihay.com

 • Bài 37.5 Trang 47 SBT Hóa học 9

  Giải bài 37.5 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ X khi đốt cháy tuân theo phương trình hóa học :

 • Bài 37.6 Trang 47 SBT Hóa học 9

  Giải bài 37.6 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn 6,72 lít một hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon mạch hở (không phải mạch vòng) qua dung dịch brom dư sao cho phản ứng xảy ra hoàn toàn

 • Bài 37.7 Trang 47 SBT hóa học 9

  Giải bài 37.7 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ chứa một liên kết đôi.

 • Bài 37.3 Trang 47 SBT Hóa học 9

  Giải bài 37.3 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn từ từ a gam mỗi khí CH4, C2H2

 • Bài 37.2 Trang 46 SBT Hóa học 9

  Giải bài 37.2 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất sau : CH4; CH3-CH3; CH2=CH2; CH2=CH-CH3

Quảng cáo
list
close
Gửi bài