Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 9 sách bài tập toán 6. Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 4, ta viết được...

Quảng cáo

Đề bài

Khi viết một số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là \(4\), ta viết được

\((A)\) \(3\) số           \((B)\) \(4\) số           

\((C)\) \(5\) số           \((D)\) \(6\) số

Hãy chọn phương án đúng. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng cách tách số tự nhiên thàng từng lớp để tìm.

Số tự nhiên có hai chữ số có dạng: \(\overline {ab}\)

Trong đó: \(a \) \((a\ne 0)\) là chữ số hàng chục 

                \(b\) là chữ số hàng đơn vị 

Lời giải chi tiết

Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là \(4\) thì những số đó phải lớn hơn hoặc bằng \(40\). 

Mà ta lại có: \(4=4-0=5-1=6-2\)\(=7-3=8-4=9-5\)

Vậy tập hợp các số đó là: \({\rm{A}} = \left\{ {40, 51, 62, 73, 84, 95} \right\}\)

Chọn \((D).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Ghi số tự nhiên
Gửi bài