Bài 27 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 27 trang 9 sách bài tập toán 6. Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:a) Có hai chữ số...

Quảng cáo

Đề bài

Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên:

\(a)\) Có hai chữ số.

\(b)\) Có ba chữ số.

\(c)\) Có bốn chữ số, trong đó hai chữ số đầu giống nhau,hai chữ số cuối giống nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết dạng tổng quát của các số với lưu ý rằng chữ số hàng lớn nhất phải khác \(0\) và các chữ số phải nhỏ hơn hoặc bằng \(9.\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có hai chữ số: \(\overline {ab}\) \((a,b \in \mathbb{N}; 1\le a \le 9; 0\le b \le 9)\)

\(b)\) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có ba chữ số: \(\overline {abc}\)\((a,b,c \in \mathbb{N}; 1\le a \le 9;\)\( 0\le b \le 9; 0\le c \le 9)\)

\(c)\) Dạng tổng quát của một số tự nhiên có bốn chữ số , trong đó hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau: \(\overline {aabb} \)\((a,b \in \mathbb{N}; 1\le a \le 9; 0\le b \le 9)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Ghi số tự nhiên
list
close
Gửi bài Gửi bài