Bài 3 trang 31 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau

Đề bài

Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau.

Thời gian

Nội dung

 

Sản lượng nông nghiệp của Mĩ bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.

 

Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Trung Quốc được thiết lập

 

Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 6. Nước Mĩ

Lời giải chi tiết

Thời gian

Nội dung

Năm 1949

Sản lượng nông nghiệp của Mĩ bằng 2 lần sản lượng của 5 nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.

Tháng 2 - 1972

Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Trung Quốc được thiết lập

Năm 1995

Mĩ bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Nước Mĩ
Gửi bài