Bài 2 trang 31 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng hoặc chữ s trước câu sai

Đề bài

Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng hoặc chữ S trước câu sai.

1. ☐ Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1949, thế giới tư bản đã hình thành ba trung tâm kinh tế - tài chính là Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu.

2. ☐ Kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai nhờ vào việc ứng dụng những thành tựu mới nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật.

3. ☐ Mĩ là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ, mở ra kỉ nguyên chinh phục không gian của loài người.

4. ☐ Hiện nay, Mĩ là quốc gia có thu nhập bình quân tính theo đầu người cao nhất trên thế giới.

5. ☐ Chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai xuất phát từ tham vọng làm bá chủ thế giới.

6. ☐ Đến nay, Mĩ đã hoàn thành tất cả những mục tiêu của chiến lược toàn cầu được đề ra từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

7. ☐ Cuộc Chiến tranh lạnh do Mĩ khởi xướng chống Liên Xô và các nước XHCN đã đem lại cho nuớc Mĩ nhiều ưu thế về kinh tế, quân sự so với Tây Âu và Nhật Bản.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1975


Lời giải chi tiết

Đúng: 2, 5;

Sai: 1, 3, 4, 6, 7

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 6. Nước Mĩ
Gửi bài