Bài 22 trang 9 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 22 trang 9 sách bài tập toán 6. a) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số. b) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số, các chữ số khác nhau.

Quảng cáo

Đề bài

\(a)\) Viết số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số. 

\(b)\) Viết số tự nhiên lớn nhât có bốn chữ số, các chữ số khác nhau. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tự nhiên có bốn chữ số có bốn chữ số có dạng: \(\overline{abcd}\)\((a\ne 0)\)

Ta chọn lần lượt \(a,b,c,d\) trong các số tự nhiên từ \(0\) đến \(9\).

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số thì các chữ số phải lớn nhất và bằng nhau.

Vậy số cần tìm là: \(9999\) 

\(b)\) Gọi số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là \(\overline{abcd}\) với \(a,b,c,d \in \mathbb N;\)\(0\le a,b,c,d\le 9;a\ne 0\)

+) \(a\) là chữ số lớn nhất khác \(0\) nên \(a=9\) 

+) \(b\) là chữ số lớn nhất khác \(a\) nên \(b=8\)

+) \(c\) là chữ số lớn nhất khác \(a,b\) nên \(c=7\)

+) \(d\) là chữ số lớn nhất khác \(a,b,c\) nên \(d=6\)

Vậy số tự nhiên lớn nhât có bốn chữ số, các chữ số khác nhau là số \(9876.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Ghi số tự nhiên
list
close
Gửi bài Gửi bài