Bài 21 trang 8 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 21 trang 8 sách bài tập toán lớp 6. Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó:a) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 5...

Quảng cáo

Đề bài

Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó: 

\(a)\) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là \(5\)

\(b)\) Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị .

\(c)\) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị, tổng hai chữ số bằng \(14.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng cách tách số tự nhiên thàng từng lớp để tìm.

Số tự nhiên có hai chữ số có dạng: \(\overline {ab}\)

Trong đó: \(a \) \((a\ne0)\) là chữ số hàng chục  

                \(b\) là chữ số hàng đơn vị

Lời giải chi tiết

\(a)\) Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục phải nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là \(5\) thì những số đó phải nhỏ hơn \(50.\)

Mà ta lại có: \(5=6-1=7-2=8-3=9-4\)

Vậy tập hợp các số đó là: \({\rm{A}} = \left\{ {16;27;38;49} \right\}\)

\(b)\) Số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục phải gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị thì những số đó phải lớn hơn \(40\).

Mà ta có: \(4=4:1=8:2\)

Vậy tập hợp các số đó là \(B = \left\{ {41;82} \right\}\)

\(c)\) Ta có : \(14 = 6 + 8 = 5 +  9\)  

Vì chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị nên tập hợp các số đó là: \(C = \left\{ {59;68} \right\}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Ghi số tự nhiên
list
close
Gửi bài Gửi bài