Giải bài 2 trang 20 vở thực hành Toán 7

Diện tích một số hồ nước ngọt lớn nhất thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích một số hồ nước ngọt lớn nhất thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Đưa các số thành tích của một số nhân với \({10^{10}}\)

-       Sau đó ta so sánh các hệ số tự do với nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có:\(3,{71.10^{11}} = 3,{71.10.10^{10}} = 37,{1.10^{10}}\)

\(8,{264.10^9} = 8,264:{10.10^{10}} = 0,{8264.10^{10}}\)

Khi đó:

\(0,{8264.10^{10}} < 1,{56.10^{10}} < 1,{896.10^{10}} < 2,{57.10^{10}} < 3,{17.10^{10}} < 5,{8.10^{10}} < 6,{887.10^{10}} < 8,{21.10^{10}} < 37,{1.10^{10}}.\)

Vậy khi đó thứ tự các hồ được sắp xếp như sau:

Nicaragua, Vostok, Ontario, Erie, Baikal, Michigan, Victoria, Superior, Caspian.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close