Giải bài 4 trang 20 vở thực hành Toán 7

Đặt một cặp dấu ngoặc “()” để được biểu thức đúng \(2,2 - 3,3 + 4,4 - 5,5 = 0.\)

Quảng cáo

Đề bài

Đặt một cặp dấu ngoặc “()” để được biểu thức đúng

\(2,2 - 3,3 + 4,4 - 5,5 = 0.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Ta sẽ đặt dấu ngoặc vào giữa các số để sau khi thực hiện phép tính trong ngoặc thì ra kết quả đúng.

Lời giải chi tiết

Ta sẽ đặt dấu ngoặc vào biểu thức như sau:

\(2,2 - \left( {3,3 + 4,4 - 5,5} \right)\)

Khi đó giá trị của biểu thức là:

\(\begin{array}{l}2,2 - \left( {3,3 + 4,4 - 5,5} \right)\\ = 2,2 - \left( {7,7 - 5,5} \right)\\ = 2,2 - 2,2\\ = 0.\end{array}\)

(thỏa mãn yêu cầu đề bài).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close