Giải bài 2 (4.34) trang 79 vở thực hành Toán 7

Bài 2 (4.34). Trong hình vẽ sau, ta có AM = BM, AN = BN. Chứng minh rằng \(\widehat {MAN} = \widehat {MBN}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (4.34). Trong hình vẽ sau, ta có AM = BM, AN = BN. Chứng minh rằng

\(\widehat {MAN} = \widehat {MBN}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh hai tam giác MAN và MBN bằng nhau

Lời giải chi tiết

Xét hai tam giác MAN và MBN có:

AM = BM (theo giả thiết)

AN = BN (theo giả thiết)

MN là cạnh chung

Vậy \(\Delta MAN = \Delta MBN\)(c-c-c). Suy ra \(\widehat {MAN} = \widehat {MBN}\)

Quảng cáo
close