Bài 18.8 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.8 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Trong một loại quặng boxit có 50% nhôm oxit.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Trong một loại quặng boxit có 50% nhôm oxit. Nhôm luyện từ oxit đó còn chứa 1,5% tạp chất. Tính lượng nhôm thu được khi luyện 0,5 tấn quặng boxit trên. Hiệu suất phản ứng 100%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào phương trình hóa học điều chế Al từ quặng boxit. Tại đây

Từ 0,5 tấn quặng tính được khối lượng nhôm oxit (chiếm 50%). Tính khối lượng nhôm nguyên chất theo phương trình hóa học và tính khối lượng nhôm còn lẫn tạp chất (chiếm 101,5%).

Lời giải chi tiết

Lượng nhôm oxit có trong 0,5 tấn quặng là

\(\dfrac{{0,5 \times 50}}{{100}}\) = 0,25(tấn) = 250(kg)

Phương trình hoá học điều chế Al : \(2A{l_2}{O_3}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{criolit}^{đpnc}} 4Al  +  3{O_2}\)

2 x 102 kg        4 x 27 kg

250kg               x kg

Khối lượng Al nguyên chất thu được từ 250 kg quặng :

\(x = \dfrac{{250 \times 4 \times 27}}{{102 \times 2}}\) = 132,4(kg)

Khối lượng Al lẫn tạp chất:

132,4 x 101,5% = 134,386 (kg).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close