Bài 18.6* Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.6* Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gam. Khối lượng của Al đã tham gia phản ứng là

A. 0,27 gam ;             B. 0,81 gam ;    

C. 0,54 gam ;             D. 1,08 gam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học, sử dụng tăng giảm khối lượng để giải. 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 Cách 1 :

Gọi khối lượng miếng Al là a gam, lượng nhôm đã phản ứng là x gam :

2Al + 3CuSO4  --------> Al2(SO4)3 + 3 Cu

2 x 27 gam                                 3 x 64 gam

x gam                                   \(\dfrac{{3x \times 64}}{{27 \times 2}}gam\)

So với khối lượng miếng Al ban đầu thì khối lượng miếng Al sau phản ứng tăng 1,38 gam. Ta có phương trình :

\((a - x) + \dfrac{{192x}}{{54}} = a + 1,38\)      

=> x= 0,54(gam)

Cách 2:  

\(2Al + 3CuS{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3Cu\)

   2 mol                                            3 mol 

   x mol                                            \(\dfrac{{3x}}{{2}}\)mol

\(\dfrac{{3x}}{{2}}\times 64 - 27x = 1,38 \to x = 0,02(mol);{m_{Al}} = 0,54(gam)\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close