Bài 18.4 Trang 22 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.4 Trang 22 sách bài tập Hóa học 9. Nhằm xác định vị trí của những kim loại X, Y, Z, T

Quảng cáo

Đề bài

Nhằm xác định vị trí của những kim loại X, Y, Z, T trong dãy hoạt động hoá học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết quả sau :

Thí nghiệm 1 : Kim loại X đẩy kim loại Z ra khỏi muối.

Thí nghiệm 2 : Kim loại Y đẩy kim loại Z ra khỏi muối.

Thí nghiệm 3 : Kim loại X đẩy kim loại Y ra khỏi muối.

Thí nghiệm 4 : Kim loại Z đẩy kim loại T ra khỏi muối.

Em hãy sắp xếp các kim loại theo chiều mức độ hoạt động hoá học giảm dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học và đặc điểm dãy hoạt động hóa học của kim loại để xác định mức độ hoạt động.

Lời giải chi tiết

Mức độ hoạt động hoá học của các kim loại theo chiều giảm dần :

                X > Y > Z > T

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close