Bài 159 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 159 trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: a) 120 b) 900 c) 100000

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:
\(a)\) \(120\)

\( b)\) \(900\)

\(c)\) \(100 000\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích số tự nhiên \(n\; (n > 1)\) ra thừa số nguyên tố:

+) Cách 1: Chia số \(n\) cho một số nguyên tố (xét từ nhỏ đến lớn), rồi chia thương tìm được cho một số nguyên tố (cũng xét từ nhỏ đến lớn), cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thương bằng \(1\).

+) Cách 2: Viết \(n\) dưới dạng một tích các thừa số, mỗi thừa số lại viết thành tích cho đến khi các thừa số đều là số nguyên tố.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(120=12.10=(3.4).(2.5)\)\(=(3.2.2).(2.5)=2^3.3.5\).

Vậy \(120 = {2^3}.3.5\)

\(b)\) Ta có: \(900=9.100=(3.3).(10.10)\)\(=(3.3).(2.5.2.5)=2^2.3^2.5^2\).

Vậy \(900 = {2^2}{.3^2}{.5^2}\)         

\(c)\) Ta có: \(100000=10.10.10.10.10\)\(=(2.5).(2.5).(2.5).(2.5).(2.5)\)\(=2^5.5^5\).

Vậy \(100000 = {2^5}{.5^5}\)  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close