Bài 161 trang 26 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 161 trang 26 sách bài tập toán 6. Cho a=2^2.5^2.13. Mỗi số 4, 25, 13, 20, 8 có là ước của a hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Số \({\rm{a}} = {2^2}{.5^2}.13\)

Mỗi số \(4, 25, 13, 20, 8\) có là ước của \(a\) hay không\(?\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Nếu \(a=b.q\) thì \(a\; \vdots \; b\) thì \( b\in Ư(a)\) \((a,\;b,\;q,\; \in \mathbb{N^*})\)

Lời giải chi tiết

Vì  \({2^2} = 4\) nên \(a=4.5^2.13\; \vdots \; 4\)

Vì  \({5^2} = 25\) nên \(a=2^2.25.13\; \vdots \; 25\)

Vì \({\rm{a}} = {2^2}{.5^2}.13\) \(=4.5.5.13\) hay \(a=20.5.13\; \vdots \; 20\)

Ta có \(a=4.5^2.13\; \vdots \; 13\)

Và \({\rm{a}} = {4}{.5^2}.13\) không chia hết cho \(8.\)

Suy ra chỉ các số \(4, 25, 13, 20\) là ước của \(a.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close