Bài 132 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 132 trang 36 sách bài tập toán 6. Một tấm vải bớt đi 8m thì còn lại 7/11 tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Quảng cáo

Đề bài

Một tấm vải bớt đi \(\displaystyle 8m\) thì còn lại \(\displaystyle {7 \over {11}}\) tấm vải. Hỏi tấm vải dài bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta thực hiện theo thứ tự sau:

- Tìm số phần tấm vải bớt đi :\(\displaystyle 1 -  {7 \over {11}} ={4 \over {11}} \) tấm vải.

- Tìm chiều dài tấm vải ta lấy \(8\) chia cho \(\displaystyle {4 \over {11}}.\)

Lời giải chi tiết

Số phần tấm vải bớt đi là : 

               \(\displaystyle 1 - {7 \over {11}}  = {4 \over {11}}\) (tấm vải)

Tấm vải dài là :

               \(\displaystyle 8:{4 \over {11}}=8.{11 \over {4}} = 22\;(m)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài