Bài 107 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 107 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình chữ nhật: a) Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng trong hình chữ nhật:

LG a

Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình.

Phương pháp giải:

Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo

Hình thang cân có trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Giải chi tiết:

Gọi \(O\) là giao điểm của hai đường chéo \(AC\) và \(BD.\)

Vì hình chữ nhật là một hình bình hành nên điểm \(O\) là tâm đối xứng của nó.

LG b

Hai đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối là hai trục đối xứng của hình.

Phương pháp giải:

Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo

Hình thang cân có trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy.

Giải chi tiết:

Ta biết trong hình thang cân đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy là trục đối xứng của nó.

Theo định nghĩa ta có hình chữ nhật cũng là một hình thang cân. Nếu ta xem hình chữ nhật \(ABCD\) là hình thang cân có hai cạnh đáy \(AB\) và \(CD\) thì đường thẳng \({d_1}\) đi qua trung điểm của \(AB\) và \(CD\) là trục đối xứng của hình chữ nhật \(ABCD.\)

Nếu ta xem hình chữ nhật \(ABCD\) là hình thang cân có hai đáy là \(AD\) và \(BC\) nên đường thẳng \({d_2}\) đi qua trung điểm của \(AD\) và \(BC\) là trục đối xứng của hình chữ nhật \(ABCD.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 108 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 108 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

 • Bài 109 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 109 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính x trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

 • Bài 110 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 110 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các tia phân giác các góc của một hình bình hành cắt nhau tao thành một hình chữ nhật.

 • Bài 111 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 111 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA . Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

 • Bài 112 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 112 trang 94 sách bài tập toán 8. Tìm các hình chữ nhật trên hình 17 (trong hình 17b, O là tâm của đường tròn)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close