Bài 112 trang 94 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 112 trang 94 sách bài tập toán 8. Tìm các hình chữ nhật trên hình 17 (trong hình 17b, O là tâm của đường tròn)

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các hình chữ nhật trên hình 17 (trong hình 17b, \(O\) là tâm của đường tròn)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các tính chất của hình chữ nhật:

Hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật

Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau là hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

- Hình a ta có: \(\widehat B = \widehat {HDC}\)

\(⇒ AB // DH\) (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay \(DH // AE\)

\(\widehat C = \widehat {BDE}\)

\(⇒ DE // AC\) (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau) 

hay  \(DE // AH\)

Suy ra tứ giác AHDE là hình bình hành ( có các cặp đối song song với nhau )

Mà \(\widehat A = {90^0}\)

Nên tứ giác \(AHDE\) là hình chữ nhật.

- Hình b: Tứ giác \(MNPQ\) có:

\(OM = OP = R\) nên O là trung điểm của MP

\(ON = OQ = R\) nên O là trung điểm của NQ

Tứ giác MNPQ có O là trung điểm của mỗi đường chéo

Suy ra: Tứ giác MNPQ là hình bình hành

Lại có: \(MP = NQ = 2R\) ( = đường kính của đường tròn)

⇒ Tứ giác \(MNPQ\) là hình chữ nhật.

Loigiaihay.com

 • Bài 113 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 113 trang 94 sách bài toán toán 8. Các câu sau đúng hay sai ? a) Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau...

 • Bài 114 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 114 trang 94 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AC = 4cm, điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC...

 • Bài 115 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 115 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác BEDC là hình gì ? Vì sao ?

 • Bài 116 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 116 trang 94 sách bài tập toán 8. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BD. Biết HD = 2cm, HB = 6cm. Tính các độ dài AD, AB (làm tròn đến hàng đơn vị).

 • Bài 117 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 117 trang 94 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D trên hình 18 thẳng hàng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close