Bài 108 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 108 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Quảng cáo

Đề bài

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng \(5\,cm\) và \(10\,cm\) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Py - ta - go: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

Lời giải chi tiết

Giả sử \(∆ ABC\) có \(\widehat A = {90^0}\) , \(M\) là trung điểm của \(BC;\) \(AB = 5cm;\, AC = 10cm.\) Theo định lý Py-ta-go trong tam giác ABC vuông tại A, ta có:

\(\eqalign{  & B{C^2} = A{B^2} + A{C^2}  }\)

\(\Rightarrow BC = \sqrt {{5^2} + {{10}^2}}  = \sqrt {125}\)  \(\approx 11,2(cm)  \)

Tam giác ABC vuông tại A có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên \(AM  =\eqalign {1 \over 2} BC\) (tính chất tam giác vuông)

\(⇒ AM  \approx \eqalign{1 \over 2}.11,2 = 5,6\) \((cm)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 109 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 109 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính x trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

 • Bài 110 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 110 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các tia phân giác các góc của một hình bình hành cắt nhau tao thành một hình chữ nhật.

 • Bài 111 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 111 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA . Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

 • Bài 112 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 112 trang 94 sách bài tập toán 8. Tìm các hình chữ nhật trên hình 17 (trong hình 17b, O là tâm của đường tròn)

 • Bài 113 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 113 trang 94 sách bài toán toán 8. Các câu sau đúng hay sai ? a) Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close