Bài 109 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 109 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính x trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

Quảng cáo

Đề bài

Tính \(x\)  trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Py - ta - go: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Kẻ \(BH ⊥ CD\)

\(\widehat A = {90^0},\widehat D = {90^0},\widehat {BHD} = {90^0}\)

Suy ra: Tứ giác \(ABHD\) là hình chữ nhật (vì có ba góc vuông)

\(⇒ AB = DH=16cm, BH = AD\)

Suy ra \(HC = CD – DH\)

\(=CD \,– AB = 24 – 16 = 8 \,(cm)\)

Trong tam giác vuông \(BHC,\) theo định lí Py-ta-go ta có:

\(\eqalign{  & B{C^2} = B{H^2} + H{C^2}  \cr  &  \Rightarrow B{H^2} = B{C^2} - H{C^2}  \cr  & B{H^2} = {17^2} - {8^2} = 289 - 64 = 225  \cr  & BH = \sqrt {225}  = 15(cm)  \cr  &\text{Vậy}\, x = AD = BH = 15(cm) \cr} \)

Loigiaihay.com

 • Bài 110 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 110 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các tia phân giác các góc của một hình bình hành cắt nhau tao thành một hình chữ nhật.

 • Bài 111 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 111 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA . Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

 • Bài 112 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 112 trang 94 sách bài tập toán 8. Tìm các hình chữ nhật trên hình 17 (trong hình 17b, O là tâm của đường tròn)

 • Bài 113 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 113 trang 94 sách bài toán toán 8. Các câu sau đúng hay sai ? a) Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau...

 • Bài 114 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 114 trang 94 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, AC = 4cm, điểm M thuộc cạnh BC. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close