Bài 106 trang 93 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 106 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính đường chéo d của một hình chữ nhật, biết độ dài các cạnh a = 3cm, b = 5cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Quảng cáo

Đề bài

Tính đường chéo \(d\) của một hình chữ nhật, biết độ dài các cạnh \(a = 3\,cm,\, b = 5cm\) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định lí Pi - ta - go trong tam giác ABC vuông tại A: \(AB^2+AC^2=BC^2\)

Lời giải chi tiết

Theo định lí Py - ta - go ta có: \({d^2}={a^2} + {b^2} \) \(={3^2} + {5^2}=34\)

hay \(d = \sqrt {34} \) \( \approx 5,8\) cm.

Loigiaihay.com

 

 

 

 • Bài 107 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 107 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình chữ nhật: a) Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình...

 • Bài 108 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 108 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

 • Bài 109 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 109 trang 93 sách bài tập toán 8. Tính x trên hình 16 (đơn vị đo : cm)

 • Bài 110 trang 93 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 110 trang 93 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các tia phân giác các góc của một hình bình hành cắt nhau tao thành một hình chữ nhật.

 • Bài 111 trang 94 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 111 trang 94 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA . Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close