Giải bài 1 (4.33) trang 78 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (4.33). Tính các số đo x, y trong các tam giác dưới đây.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (4.33). Tính các số đo x, y trong các tam giác dưới đây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng ba góc trong một tam giác bằng \({180^o}\)

Lời giải chi tiết

Vì tổng ba góc trong một tam giác bằng \({180^o}\) nên ta có:

\(\begin{array}{l}x + x + {20^o} + x + {10^o} = {180^o} \Rightarrow 3x = {150^o} \Leftrightarrow x = {50^o}\\y + 2y + {60^o} = {180^o} \Rightarrow 3y = {120^o} \Leftrightarrow y = {40^o}\end{array}\)

Quảng cáo
close