Đề kiểm tra 15 phút Văn 8 - Đề số 9

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Có ý kiến cho rằng: “Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp khẳng định tầm quan trọng của đạo học”.

Em có nhận xét gì về ý kiến trên?

Lời giải chi tiết

Có ý kiến cho rằng: “Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiếp khẳng định tầm quan trọng của đạo học”.

Em có nhận xét gì về ý kiến trên?

Phương pháp:

Đọc và nêu ý kiến nhận xét

Lời giải chi tiết:

Viết đoạn văn đáp ứng các nội dung:

* Đây là bài tấu thể hiện cái tâm của Nguyễn Thiếp đối với việc chấn hưng nền quốc học, nền giáo dục nước nhà nhằm mở mang dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước, đề cao chiến lược “trồng người”.

Đạo học được triển khai trên ba bình diện:

- Mục đích việc học: để mở mang trí tuệ, bồi bổ đạo đức.

- Nội dung học tập: Chỉ rõ nơi học: “tuỳ đâu tiện đấy mà đi học”. Học cái gì? “Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy cái gốc. Tuần tự tiến lên học đến Tứ thư, Ngũ kinh, Chư sử”. Học theo một trình tự từ thấp đến cao.

- Phương pháp học tập: rất xác đáng. Ông coi trọng vấn đề học cơ bản:

+ “Học rộng rồi tóm lược cho gọn”.

+ Học phải đi đôi với hành: “theo điều học mà làm”.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close