Đề kiểm tra 15 phút Văn 8 - Đề số 14

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1. Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích gì? Hãy xác định mục đích của hành động nói thể hiện ở một câu trong bài hịch và vai trò của câu ấy đối với việc thực hiện mục đích chung. (4,0 điểm)

Câu 2. Hãy phân tích một số đặc sắc nghệ thuật đã tạo nên sức thuyết phục đối với người đọc ở bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. (6,0 điểm)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ nhằm mục đích gì? Hãy xác định mục đích của hành động nói thể hiện ở một câu trong bài hịch và vai trò của câu ấy đối với việc thực hiện mục đích chung.

Phương pháp:

Nhớ lại dung bài hịch

Lời giải chi tiết:

- Nêu được mục đích nói của bài hịch: khích lệ tướng sĩ học tập cuốn Binh thư yếu lược do chính Trần Quốc Tuấn biên soạn, đồng thời cũng khích lệ lòng tự tôn dân tộc của họ.

-  Xác định mục đích nói của một câu bất kì (1,0 điểm), nêu được vai trò của câu ấy đối với việc thực hiện mục đích chung.

Câu 2.

Hãy phân tích một số đặc sắc nghệ thuật đã tạo nên sức thuyết phục đối với người đọc ở bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn.

Phương pháp:

Nhớ lại dung bài hịch

Lời giải chi tiết:

Nêu được một số đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm:

- Sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố: chính luận và văn chương, tư duy lô-gíc và tư duy hình tượng, lí trí và tình cảm.

- Lập luận chặt chẽ sắc bén, lời văn thống thiết, gợi cảm.

- Sử dụng nhuần nhuyễn nhiều biện pháp nghệ thuật: so sánh đối lập, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu, câu hỏi tu từ, ẩn dụ, phóng đại...

Nguồn: Sưu tầm

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close