Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3 - chi tiết (lớp 8)

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 3 - chi tiết giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Quảng cáo

- Chú ý lời nhận xét của thầy cô về bài làm văn của mình. Tham khảo bài văn của các bạn để tự rút kinh nghiệm.

1. 

- Xem bài của mình có đủ bố cục 3 phần hay không.

- Các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài có phân biệt rõ ràng và tách rời nhau không.

2. 

- Xem lại phần Mở bài có nêu được định nghĩa chung, xác đáng về đồ dùng được thuyết minh hay không.

3. 

- Đọc kĩ Thân bài xem có nêu chính xác các đặc điểm cấu tạo, nguyên lí hoạt động của đồ dùng không.

- Đồ dùng ấy có ích cho con người ở những điểm nào.

4.

- Kết bài có nêu được cách bảo quản đồ dùng hay không.

5.

- Xem lại bài thuyết minh của em có vận dụng được những phương pháp thuyết minh hay không.

6. 

- Các câu văn trong bài viết có chính xác, sinh động, hấp dẫn không?

7. 

- Đọc lại bài văn của em và sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ và rút kinh nghiệm cho những bài văn sau này.

 

Quảng cáo
close