Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6 - trang 113 sgk Ngữ văn lớp 8 tập 2

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 6 - trang 113 sgk Ngữ văn lớp 8 tập 2

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

(Trang 113 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

- Bài làm cần đạt các yêu cầu:

+ Nội dung: bám sát yêu cầu đề bài, không đi lạc đề.

+ Hình thức: đáp ứng đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài.

+ Luận điểm: trình bày rõ ràng, logic.

(Trang 113 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

 

Tìm những ưu điểm, nhược điểm trong bài viết của mình.

(Trang 113 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

 

Sửa các lỗi chính tả, và câu cú (nếu có).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close