Đề kiểm tra 15 phút Văn 8 - Đề số 12

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1: (4 điểm)

Nêu tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu.

Câu 2. (6 điểm)

Ý nghĩa của việc sắp xếp trật tự các từ ngữ trong những ví dụ sau:

a. “Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần, Lê bao đời gây nền độc lập”

(Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)

b. “Xanh xanh bãi mía bờ dâu”

(Bên kia sông Đuống - Hoàng Cẩm)

c. “Thẻ của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta đã chụp rồi”.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Nêu tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu.

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về trật tự từ trong câu

Lời giải chi tiết:

Tác dụng của việc lựa chọn trật tự từ trong câu:

- Lựa chọn trật tự từ trong câu đem lại hiệu quả diễn đạt riêng, thích hợp với yêu cầu giao tiếp.

- Thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm.

- Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

- Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

- Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.

Câu 2. (6 điểm)

Ý nghĩa của việc sắp xếp trật tự các từ ngữ trong những ví dụ

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về trật tự từ trong câu

Lời giải chi tiết:

Ý nghĩa của việc sắp xếp trật tự các từ ngữ trong những ví dụ là:

a. Trật tự từ ngữ sắp xếp theo thứ tự trước sau về mặt thời gian.

b. Trật tự từ ngữ sắp xếp nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp của bãi mía, bờ dâu.

c.   Trật tự từ ngữ sắp xếp diễn tả đúng khẩu ngữ và tâm trạng buồn đau, tủi cực của lão Hạc khi nhắc lại chuyện anh con trai đi phu đồn điền cao su.

Nguồn: Sưu tầm

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close