Đề kiểm tra 15 phút Văn 8 - Đề số 7

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Cảm xúc của em về đoạn hịch:

          “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đèm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quản thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”

(Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn, Ngữ văn 8, tập II, trang 57)

Lời giải chi tiết

Cảm xúc của em về đoạn hịch:

          “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đèm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quản thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”

(Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn, Ngữ văn 8, tập II, trang 57)

Phương pháp:

Đọc và nêu cảm nhận của em

Lời giải chi tiết:

Viết đoạn văn đáp ứng:

* Nội dung

Lòng sục sôi nhiệt huyết và tinh thần quyết chiến của Trần Quốc Tuấn.

- Tâm trạng đau đớn, đắng cay, tủi nhục trước hành động tham tàn của sứ giặc. Vị thống lĩnh đã trải qua những đêm ngày căng thẳng: “tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối”, đau đớn, tủi nhục đến mức “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”.

- Sự căm tức, diễn tả lòng càm thù giặc sục sôi, quyết không dung tha cho lũ giặc: “chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù”

- Tư thế hiên ngang, lẫm liệt, tinh thần quyết chiến: “Dẫu cho trăm thản này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gỏi trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.

* Nghệ thuật

- Sử dụng động từ mạnh: “xả thịt”, “lột da”, "nuốt gan”, “uông máu” diễn tả lòng căm thù giặc sôi sục.

- Lối nói thậm xưng “trăm thân”, “nghìn xác”, “phơi ngoài nội cỏ”, ‘'gói trong da ngựa” biểu thị khí phách anh hùng, một tư thế lẫm liệt vô song.

 

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close