Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Cho luận điểm sau: “Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với con người”.

Trình bày luận điểm trên thành một đoạn văn khoảng 10 dòng theo phương pháp quy nạp.

Lời giải chi tiết

Viết đoạn văn đáp ứng yêu cầu:

1. Hình thức

-  Đoạn văn trình bày theo phương pháp quy nạp, có câu chủ đề: “Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối vối con người” nằm cuối đoạn văn.

-  Giới hạn: khoảng 10 dòng, vượt quá hai dòng trừ 0,25 điểm.

2. Nội dung

- Những câu trong đoạn văn hướng đến giá trị tinh thần mà sách đem đến cho con người.

- Sách là nhu cầu, là kho tàng tích luỹ tri thức của nhân loại, là người bạn hiền đối với con người nói chung và các em học sinh nói riêng.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài