Đề kiểm tra 15 phút HK1 Văn 8 - Đề số 6

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1.(3 điểm)

Hãy tìm từ toàn dân tương ứng với từ địa phương Nam Bộ: trái, thơm, khoai mì, ghe, xui, rầy, đánh lộn.

Câu 2.(3 điểm)

Xác định những biệt ngữ xã hội sử dụng trong những ví dụ sau:

a. Bài kiểm tra toán, Hoà bị trứng còn Nam bị gậy.

b. Trong trận đấu bóng đá giữa đội X và đội Y, cầu thủ Chiến đã đốn ngã cầu thủ Thắng.

c. Thủ môn đội Y phải vào lưới nhặt bóng hai lần.

d. Cũng trong trận này, đội Y đã bị thủng lưới hai bàn.

Câu 3. (4 điểm)

Tìm ba ví dụ về ca dao hoặc thơ có sử dụng từ địa phương (gạch chân dưới những từ đó).

Lời giải chi tiết

Câu 1. (3 điểm)

Hãy tìm từ toàn dân tương ứng với từ địa phương Nam Bộ: trái, thơm, khoai mì, ghe, xui, rầy, đánh lộn.

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về từ địa phương

Lời giải chi tiết:

 Những từ toàn dân tương ứng với từ địa phương Nam Bộ: trái - quả, thơm -dứakhoai mì - khoai sắn, ghe - thuyền, xui - không may, rầy - la, đánh lộn - đánh nhau.

Câu 2. (3 điểm)

Xác định những biệt ngữ xã hội sử dụng trong những ví dụ sau:

a. Bài kiểm tra toán, Hoà bị trứng còn Nam bị gậy.

b. Trong trận đấu bóng đá giữa đội X và đội Y, cầu thủ Chiến đã đốn ngã cầu thủ Thắng.

c. Thủ môn đội Y phải vào lưới nhặt bóng hai lần.

d. Cũng trong trận này, đội Y đã bị thủng lưới hai bàn.

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về biệt ngữ xã hội

Lời giải chi tiết:

Những biệt ngữ xã hội sử dụng trong những ví dụ là:

a. Trứng (không), gậy (một).

b. Đốn ngã (xô ngã).

c. Lưới (khung thành).

d. Thủng lưới (bị vào bóng).

Câu 3. (4 điểm)

Tìm ba ví dụ về ca dao hoặc thơ có sử dụng từ địa phương (gạch chân dưới những từ đó).

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về từ địa phương

Lời giải chi tiết:

Tìm ví dụ về ca dao hoặc thơ có sử dụng từ địa phương.

Ví dụ:

- “Đứng bên ni đồng, ngó bên  đồng, mênh mông bát ngát

Đứng bên  đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông

 

Thân em như chẽn lúa đòng đòng

Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai”.

(Ca dao)

- “Chuối đầu vườn đã lổ

    Cam đầu ngõ đã vàng

    Em nhớ ruộng nhớ vườn

    Không nhớ anh răng được!”

 (Thăm lúa - Trẫn Hữu Thung)

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close