Đề kiểm tra 15 phút HK1 Văn 8 - Đề số 10

Tải về

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 1 - Ngữ văn 8

Quảng cáo

Đề bài

Kết thúc truyện Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri, Xiu đã nói với Giôn-xi: “Đó là kiệt tác của bác Bơ-men”.

Theo em, chiếc lá cuối cùng ấy có xứng đáng là một kiệt tác hay không? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Kết thúc truyện Chiếc lá cuối cùng của O. Hen-ri, Xiu đã nói với Giôn-xi: “Đó là kiệt tác của bác Bơ-men”.

Theo em, chiếc lá cuối cùng ấy có xứng đáng là một kiệt tác hay không? Vì sao?

Phương pháp:

Nhớ lại nội dung đoạn trích, chú ý chi tiết chiếc lá cuối cùng

Lời giải chi tiết:

Chiếc lá cuối cùng là một kiệt tác, vì:

- Nó được vẽ trong một hoàn cảnh rất đặc biệt mà lại sinh động giông như thật Thể hiên một tài năng lớn.

- Nó có giá trị nhân sinh: cứu sống một mạng người.

- Cái giá của nó quá đắt: nó cứu một người nhưng lại cướp đi chính người đã tạo ra nó.

* Chiếc lá cuối cùng là kết tinh của trái tim nhân đạo và trái tim nghệ thuật.

* Đảo ngược tình thế của câu chuyện, làm cho câu chuyện bất ngờ, hấp dẫn.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close