Writing – 1. Progress check - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – Progress check - Unit 1. Home & Places - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Writing

10. Complete a letter to Mark about your neighbourhood (about 50 words). Write about where it is, what there is/isn't in it and how you like it.

(Hoàn thành bức thư gửi cho Mark về khu phố của em (khoảng 50 từ). Viết về địa điểm, có/ không có cái gì và nó trông như thế nào.)

Hi Mark,

My neighbourhood is________________.

It's got__________________________.

There isn't________________________.

My neighbourhood is________________.

What about your neighbourhood?

Write soon.

Lời giải chi tiết

Hi Mark,

My neighbourhood is very peaceful because it’s in the suburbs. It's got a hospital, a stadium and a school. There isn't a museum or a movie theatre here. My neighbourhood is great!

What about your neighbourhood?

Write soon.

Vy

Tạm dịch:

Chào Mark,

Khu phố của mình rất yên bình vì nó ở vùng ngoại ô. Nó có một bệnh viện, một sân vận động và một trường học. Ở đây không có bảo tàng hay rạp chiếu phim. Khu phố của mình rất tuyệt!

Còn khu phố của bạn thì sao?

Viết cho mình sớm nhé.

Vy

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close