Reading – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the texts. Which is an advert? a letter? What is each about? Listen and read to find out

(Nhìn vào các văn bản. Đó là một quảng cáo? lá thư? Mỗi về là gì? Nghe và đọc để tìm hiểu)


FUN in All Weathers

A.  Hi Julian,

Hope you're well! On Saturday, my brother and I are going to Jurassic Falls Adventure Golf, an outdoor mini-golf course in East London. It's got a dinosaur theme! There are life-sized model dinosaurs everywhere and a dinosaur-themed restaurant, Gogyuzu. Why don't you join us? We'll pick you up at 10:00 Let me know if you can make it.

Alex

B. Capital Karts in Barking, just 15 minutes from Central London, has the UK's longest indoor go-karting track. It's 1,050 metres long and you can drive at speeds of up to 45 miles per hour! For just £10 per person you can enjoy a 30-minute session. Coming as a large group? Give us a call and we'll find a special rate for you!

Lời giải chi tiết:

Text A is about a mini-golf course with a dinosaur theme. Text B is about a go-karting track.

(Văn bản A nói về một sân gôn mini với chủ đề khủng long. Văn bản B là về một đường đua xe go-kart.)

Tạm dịch:

                                            VUI VẺ trong tất cả các mùa

A. Xin chào Julian,

  Hy vọng sức khỏe của bạn tốt! Vào thứ Bảy, tôi và anh trai sẽ đến Jurassic Falls Adventure Golf, một sân gôn mini ngoài trời ở phía Đông London. Nó có chủ đề khủng long! Có những con khủng long mô hình với kích thước như người thật ở khắp mọi nơi và một nhà hàng theo chủ đề khủng long, Gogyuzu. Tại sao bạn không tham gia với chúng tôi? Chúng tôi sẽ đón bạn lúc 10:00 Hãy cho tôi biết nếu bạn có thể đến được.

Alex

B. Capital Karts ở Barking, chỉ cách Trung tâm Luân Đôn 15 phút, có đường đua xe go-kart trong nhà dài nhất Vương quốc Anh. Nó dài 1.050 mét và bạn có thể lái xe với tốc độ lên đến 45 dặm một giờ! Chỉ với £ 10 mỗi người, bạn có thể tận hưởng một phiên 30 phút. Đến với tư cách một nhóm lớn? Hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm một mức giá đặc biệt cho bạn!

Bài 2

2. Read the texts and decide if the statements are R (right), W (wrong) or DS (doesn't say).

(Đọc nội dung và quyết định xem câu trả lời là R (đúng), W (sai) hay DS (không nói).)

1. Jurassic Falls Adventure Golf is an indoor mini-golf course.

2. You can get a special price if you have lunch at Gogyuzu.

3. Alex offers to give Julian a lift to the mini-golf course.

4. Capital Karts has a dinosaur theme.

5. People always book their go-karting session before they get there.

6. You can get a discount if you and your friends go to Capital Karts together.

Lời giải chi tiết:

1. Jurassic Falls Adventure Golf is an indoor mini-golf course.                         W

2. You can get a special price if you have lunch at Gogyuzu.                          DS

3. Alex offers to give Julian a lift to the mini-golf course.                                R

4. Capital Karts has a dinosaur theme.                                                          W

5. People always book their go-karting session before they get there.             DS

6. You can get a discount if you and your friends go to Capital Karts together.   R

Tạm dịch:

1. Jurassic Falls Adventure Golf là sân gôn mini trong nhà.

2. Bạn có thể nhận được mức giá đặc biệt nếu ăn trưa tại Gogyuzu.

3. Alex đề nghị đưa Julian lên sân gôn mini.

4. Capital Karts có chủ đề khủng long.

5. Mọi người luôn đặt trước phiên đi-kart của họ trước khi họ đến đó.

6. Bạn có thể được giảm giá nếu bạn và bạn bè của bạn đến Capital Karts cùng nhau.

Bài 3

3. Think Which of the places in the texts would you like to visit? Why? Tell the class.

(Suy nghĩ Bạn muốn đến thăm những địa điểm nào trong các văn bản? Tại sao? Nói với lớp.)

Lời giải chi tiết:

I would like to visit Jurassic Falls Adventure Golf because it sounds very enjoyable. Plus, there is a place to have lunch there, too!

(Tôi muốn đến thăm Jurassic Falls Adventure Golf vì nó có vẻ rất thú vị. Ngoài ra, có một nơi để ăn trưa ở đó, quá!)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close