Writing (a blog entry about yourself) - Hello! - Tiếng Anh 6 - Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing (a blog entry about yourself) – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Writing (a blog entry about yourself)

7. Complete the profile about yourself. Then complete a blog entry about yourself (about 30 words).

(Hoàn thành hồ sơ về chính em. Sau đó hoàn thành mục nhật ký điện tử về chính em (khoảng 30 từ)).

Name:____________

Age:______________ years old

Nationality:_____________

From (city/ town/ village):_________

Country:________________

Sports:_________________

Hello! I’m___________ and I’m____________ years old. I’m from___________. I’m good at__________.

Bài 7

Lời giải chi tiết:

Name: Vy

Age: 11 years old

Nationality: Vietnamese

From (city/ town/ village)An Khánh

Country: Vietnam

Sports: swimming

Hello! I’m Vy and I’m 11 years old. I’m from An Khanh town, Hanoi, Vietnam. I’m good at swimming and singing.

(Chào! Mình là Vy và mình 11 tuổi. I’m đến từ xã An Khánh, Hà Nội, Việt Nam. Mình giỏi bơi lội và ca hát.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close