Writing – 2. Progress Check - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing – 2. Progress Check - Unit 2: Every day - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Writing

10. Complete an email to your English friend, Stan, about what you do on Sundays (about 50 – 60 words).

(Hoàn thành thư điện tử gửi đến người bạn người Anh, Stan, về những việc em làm vào Chủ nhật (50 – 60 từ).)

Hi Stand!

How are you? On Sundays, I usually wake up at___________. In the morning, I ____________ . In the afternoon, I ____________ . In thevevening, I ____________.

What about you?

Write back.

____________

Lời giải chi tiết

Hi Stand!

How are you? On Sundays, I usually wake up at7 a.m. In the morning, I jog in the park near my house with my brother . In the afternoon, I go swimming and visit my grandparents. In the evevening, I watch my favorite cartoons on TV and play chess with my sister.

What about you?

Write back.

Vy

Tạm dịch:

Chào Stand!

Bạn khỏe không? Vào Chủ nhật, mình thường thức dậy lúc 7 giờ sáng. Buổi sáng, mình cùng anh trai chạy bộ trong công viên gần nhà. Chiều đi bơi và thăm ông bà. Buổi tối, mình cùng gia đình xem bộ phim hoạt hình yêu thích trên TV và chơi cờ vua với em gái.

Còn bạn thì sao?

Viết lại cho mình sớm nhé.

Vy

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close