Vocabulary: Character adjectives – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary: Character adjectives – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vocabulary

Character adjectives

Bài 6

6. Listen and repeat. Which words contain blended consonants?

(Nghe và lặp lại. Từ nào có chứa phụ âm kép?)


Phương pháp giải:

- kind (a): tốt bụng

- funny (a): hài hước

- friendly (a): thân thiện

- polite (a): lịch sự

- clever (a): thông minh

Lời giải chi tiết:

Words contain blended consonants

(Các từ có chứa phụ âm kép)

kind /nd/

friendly /fr/, /nd/

clever /kl/

Bài 7

7. Write the names of four of your family members. Ask and answer as in the example.

(Viết tên bốn người trong gia đình em. Hỏi và trả lời như ví dụ.)

Paul               Helen                    Mary                         Ted

A: Who’s Paul? 

(Paul là ai?)

B: He’s my dad.

(Đấy là bố mình.)

A: What is he like?

(Ông ấy như thế nào?)

B: He’s clever. 

(Bố rất thông minh.)

Lời giải chi tiết:

Mrs Mai: my mum – kind

(Bà Mai: mẹ tôi – tốt bụng)

Mr Linh: my dad – polite

(Ông Linh: bố tôi – lịch sự)

Phong: my brother – funny

(Phong: anh tôi – vui tính)

Vy: my sister – friendly

(Vy: em gái tôi – thân thiện)

A: Who’s Mrs Mai? 

(Bà Mai là ai?)

B: Se’s my mum. 

(Đấy là mẹ mình.)

A: What is she like?

(Bà ấy như thế nào?)

B: She’s kind. 

(Mẹ rất tốt bụng.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close