Trắc nghiệm Bài 41. Năng lượng - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

 • A

  ánh sáng

 • B

  âm thanh

 • C

  nhiệt do máy tính phát ra

 • D
  cả 3 đáp án trên
Câu 2 :

Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

 • A
  Động năng
 • B
  Thế năng
 • C
  Nhiệt năng
 • D
  Quang năng
Câu 3 :

Chọn đáp án sai?

 • A

  Một số quá trình biến đổi tự nhiên không nhất thiết phải cần tới năng lượng.

 • B

  Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J).

 • C

  Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

 • D
  Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao.
Câu 4 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Khi năng lượng … thì lực tác dụng có thể …”.

 • A

  càng nhiều, càng yếu

 • B

  càng ít, càng mạnh

 • C

  càng nhiều, càng mạnh

 • D
  tăng, giảm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

 • A

  ánh sáng

 • B

  âm thanh

 • C

  nhiệt do máy tính phát ra

 • D
  cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quan sát máy tính khi kết nối với nguồn điện.

Lời giải chi tiết :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

- Ánh sáng từ màn hình máy tính, ánh sáng từ bóng đèn tín hiệu khi máy tính kết nối với nguồn điện.

- Âm thanh khi khởi động máy tính.

- Nhiệt do máy tính tỏa ra.

Câu 2 :

Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

 • A
  Động năng
 • B
  Thế năng
 • C
  Nhiệt năng
 • D
  Quang năng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mọi vật chuyển động đều có động năng như: cánh quạt đang quay, ô tô di chuyển trên đường, quả bóng lăn, …

Câu 3 :

Chọn đáp án sai?

 • A

  Một số quá trình biến đổi tự nhiên không nhất thiết phải cần tới năng lượng.

 • B

  Đơn vị của năng lượng trong hệ SI là jun (J).

 • C

  Năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

 • D
  Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều cần tới năng lượng => A sai.

- Đơn vị của năng lượng là jun (J) => đúng

- Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. => đúng

- Năng lượng từ gió truyền lực lên diều, nâng diều bay cao. Gió càng mạnh, lực nâng diều lên càng cao. => đúng

Câu 4 :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Khi năng lượng … thì lực tác dụng có thể …”.

 • A

  càng nhiều, càng yếu

 • B

  càng ít, càng mạnh

 • C

  càng nhiều, càng mạnh

 • D
  tăng, giảm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :
Khi năng lượng càng nhiều thì lực tác dụng có thể càng mạnh”.
close