Trắc nghiệm Bài 3. Kính lúp - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Cấu tạo của kính lúp:

 • A

  Ống kính,khung kính, vật kính

 • B

  Ống kinh, khung kính, tay cầm

 • C

  Khung kính, tay cầm

 • D

  Mặt kính, khung kính, tay cầm

Câu 2 :

Mặt kính có tác dụng

 • A

  Bảo vệ kính

 • B

  Nhìn vật

 • C

  Tạo hình cho kính

 • D

  Trang trí cho đẹp

Câu 3 :

Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính

 • A

  Mặt kính

 • B

  Tay cầm

 • C

  Khung kính

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4 :

Loại kính sau đây, thường được sử dụng để

 • A

  Soi lá cây

 • B

  Soi bọ cánh cứng

 • C

  Đọc sách

 • D

  Soi hạt cát

Câu 5 :

Kính lúp không quan sát được vật nào dưới đây

 • A

  Con bọ cánh cứng

 • B

  Virus corona

 • C

  Chim ruồi

 • D

  Chiếc lá

Câu 6 :

Để quan sát con kiến, người ta sử dụng :

 • A

  Kính lúp

 • B

  Kính hiển vi quang học

 • C

  Kính viễn vọng

 • D

  Kính thiên văn

Câu 7 :

Khi đang quan sát bọ cánh cứng, điều gì xảy ra khi đưa kính lúp lại gần bọ hơn

 • A

  Nhìn rõ bọ hơn

 • B

  Nhìn mờ hơn

 • C

  Nhìn bọ to hơn và rõ hơn

 • D

  Nhìn bọ bé hơn

Câu 8 :

Khi sử dụng kính lúp, chúng ta thực hiện mấy bước

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cấu tạo của kính lúp:

 • A

  Ống kính,khung kính, vật kính

 • B

  Ống kinh, khung kính, tay cầm

 • C

  Khung kính, tay cầm

 • D

  Mặt kính, khung kính, tay cầm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết kính lúp

Lời giải chi tiết :

Cấu tạo của kính lúp bao gồm mặt kính, khung kính, tay cầm

Câu 2 :

Mặt kính có tác dụng

 • A

  Bảo vệ kính

 • B

  Nhìn vật

 • C

  Tạo hình cho kính

 • D

  Trang trí cho đẹp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết kính lúp

Lời giải chi tiết :

Để quan sát vật với kính lúp, chúng ta nhìn vật qua mặt kính 

Câu 3 :

Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính

 • A

  Mặt kính

 • B

  Tay cầm

 • C

  Khung kính

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết kính lúp

Lời giải chi tiết :

Bộ phận nào của kính lúp được sử dụng để bảo vệ kính là khung kính

Câu 4 :

Loại kính sau đây, thường được sử dụng để

 • A

  Soi lá cây

 • B

  Soi bọ cánh cứng

 • C

  Đọc sách

 • D

  Soi hạt cát

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kính đeo mắt thường được sử dụng để đọc sách

Câu 5 :

Kính lúp không quan sát được vật nào dưới đây

 • A

  Con bọ cánh cứng

 • B

  Virus corona

 • C

  Chim ruồi

 • D

  Chiếc lá

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết kính lúp

Lời giải chi tiết :

Virus corona có kích thước rất nhỏ, kính lúp không thể quan sát được

Câu 6 :

Để quan sát con kiến, người ta sử dụng :

 • A

  Kính lúp

 • B

  Kính hiển vi quang học

 • C

  Kính viễn vọng

 • D

  Kính thiên văn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết phần kính lúp

Lời giải chi tiết :

Để quan sát con kiến, người ta sử dụng kính lúp

 

Câu 7 :

Khi đang quan sát bọ cánh cứng, điều gì xảy ra khi đưa kính lúp lại gần bọ hơn

 • A

  Nhìn rõ bọ hơn

 • B

  Nhìn mờ hơn

 • C

  Nhìn bọ to hơn và rõ hơn

 • D

  Nhìn bọ bé hơn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi đưa kính lại gần vật mẫu hơn, vật nhìn qua kính bị mờ hơn

Câu 8 :

Khi sử dụng kính lúp, chúng ta thực hiện mấy bước

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết kính lúp

Lời giải chi tiết :

Khi sử dụng kính lúp, ta thực hiện theo 2 bước:

 • Cầm kính lúp sát vật, mắt nhìn vào mặt kính
 • Điều chỉnh khoảng cách giữa kính với vật cần quan sát cho tới khi quan sát rõ vật.
close