Trắc nghiệm Bài 43. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Mặt Trời lúc nào cũng chiếu sáng Trái Đất. Tại sao trên Trái Đất lại có ngày và đêm liên tiếp?

 • A

  Vì Mặt Trời không chiếu sáng được hết Trái Đất do Trái Đất quá lớn so với Mặt Trời.

 • B

  Vì chỉ có nửa phần Trái Đất hướng về Mặt Trời nhận được ánh sáng Mặt Trời, nửa còn lại không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

 • C

  Vì Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó từ Đông sang Tây.

 • D

  Cả B và C đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời lúc nào cũng chiếu sáng Trái Đất, nhưng do Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó nên khi quay chỉ có nửa phần Trái Đất hướng về Mặt Trời nhận được ánh sáng Mặt Trời, nửa còn lại không nhận được ánh sáng Mặt Trời. Chúng xen kẽ nhau tạo ra ngày và đêm liên tiếp.

Câu hỏi 2 :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?

 • A

  24 giờ

 • B

  36 giờ

 • C

  48 giờ

 • D

  12 giờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết 24 giờ (một ngày – đêm).

Câu hỏi 3 :

Ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời:

 • A

  mọc ở hướng Tây, lặn ở hướng Đông

 • B

  mọc ở hướng Nam, lặn ở hướng Bắc

 • C

  mọc ở hướng Bắc, lặn ở hướng Nam

 • D

  mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây.

Câu hỏi 4 :

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì:

 • A

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

 • B

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Đông sang Tây.

 • C

  Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất

 • D

  Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

Câu hỏi 5 :

Trong một năm (365 ngày), Trái Đất quay quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?

 • A

  4380 giờ

 • B

  8760 giờ

 • C

  8640 giờ

 • D

  4320 giờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết 24 giờ (một ngày – đêm).

Lời giải chi tiết :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết 24 giờ (một ngày – đêm).

Suy ra 365 ngày hết \(365.24 = 8760\)(giờ)

close