Trắc nghiệm Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học
 • A
  Trồng cây gây rừng
 • B

  Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

 • C
  Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét
 • D
  Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước
Câu 2 :

 Khoa học tự nhiên là:

 • A

  Nghiên cứu các sự vật hiện tượng của thế giới tự nhiên và ảnh hưởng của thế giới tự nhiên đến cuộc sống con người

 • B

  Sản xuất những công cụ giúp nâng cao đời sống con người

 • C

  Sản xuất những công cụ phục vụ học tập và sản xuất 

 • D

  Sản xuất những thiết bị ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống

Câu 3 :

Nhà khoa học phát minh ra đèn điện là

 • A

  Thomas Edison

 • B

  Isaac Newton

 • C

  Albert Einstein

 • D

  Louis Pasteur

Câu 4 :

Nhà khoa học là:

 • A

  Người sử dụng các sản phẩm ứng dụng của nghiên cứu khoa học

 • B

  Người thực hiện nghiên cứu khoa học

 • C

  Người ứng dụng nghiên cứu khoa học

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5 :

Công việc nào đúng với nhiệm vụ của nhà khoa học

 • A

  Chữa bệnh cho bệnh nhân

 • B

  Tìm ra vaccine chữa bệnh

 • C

  Chăm sóc rau trong nhà kính

 • D

  Nuôi bò ở trang trại công nghệ cao

Câu 6 :

Đâu không phải phát minh khoa học và công nghệ được ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày của con người 

 • A

  Máy điều hòa

 • B

  Tàu vũ trụ

 • C

  Quạt hơi nước

 • D

  Máy giặt

Câu 7 :

Theo em, việc nghiên tìm và tìm ra vaccine chống bệnh sốt xuất huyết (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

 • A

  Hoạt động nghiên cứu khoa học.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • D

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

Câu 8 :

Vai trò nào sau đây không phải vai trò của khoa học tự nhiên:

 
 • A
  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
 • B
  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
 • C
  Chăm sóc sức khỏe con người.
 • D
  Phát triển không bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Câu 9 :

Vai trò của khoa học tự nhiên là

 • A

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 10 :

Thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để

 • A

  Chế tạo ra các phương tiện phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống con người

 • B

  Cải thiện cuộc sống con người

 • C

  Nâng tầm cuộc sống con người

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 11 :

Nhận định nào đúng về tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên:

 • A
  Phát minh ra nhiều điều mới lạ, vật dụng mới lạ giúp con người cải thiện cuộc sống.
 • B
  Ứng dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.
 • C
  Tìm ra cách điều chế thuôc sử dụng để chữa bệnh
 • D
  Vô tình đã làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn do con người sử dụng chưa đúng phương pháp, đúng mục đích...

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học
 • A
  Trồng cây gây rừng
 • B

  Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

 • C
  Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét
 • D
  Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đáp án A,B,C là những hoạt động ứng dụng nghiên cứu khoa học

Đáp án D là hoạt động nghiên cứu khoa học

 
Câu 2 :

 Khoa học tự nhiên là:

 • A

  Nghiên cứu các sự vật hiện tượng của thế giới tự nhiên và ảnh hưởng của thế giới tự nhiên đến cuộc sống con người

 • B

  Sản xuất những công cụ giúp nâng cao đời sống con người

 • C

  Sản xuất những công cụ phục vụ học tập và sản xuất 

 • D

  Sản xuất những thiết bị ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đáp án B,C,D là các ứng dụng của nghiên cứu khoa học tự nhiên

Câu 3 :

Nhà khoa học phát minh ra đèn điện là

 • A

  Thomas Edison

 • B

  Isaac Newton

 • C

  Albert Einstein

 • D

  Louis Pasteur

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhà khoa học phát minh ra đèn điện là  Thomas Edison

Câu 4 :

Nhà khoa học là:

 • A

  Người sử dụng các sản phẩm ứng dụng của nghiên cứu khoa học

 • B

  Người thực hiện nghiên cứu khoa học

 • C

  Người ứng dụng nghiên cứu khoa học

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người thực hiện nghiên cứu khoa học là nhà khoa học.

Câu 5 :

Công việc nào đúng với nhiệm vụ của nhà khoa học

 • A

  Chữa bệnh cho bệnh nhân

 • B

  Tìm ra vaccine chữa bệnh

 • C

  Chăm sóc rau trong nhà kính

 • D

  Nuôi bò ở trang trại công nghệ cao

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Công việc đúng với nhiệm vụ của nhà khoa học là tìm ra vaccine chữa bệnh

Câu 6 :

Đâu không phải phát minh khoa học và công nghệ được ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày của con người 

 • A

  Máy điều hòa

 • B

  Tàu vũ trụ

 • C

  Quạt hơi nước

 • D

  Máy giặt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tàu vũ trụ là phát minh để phục vụ cho nghiên cứu thiên văn học

Câu 7 :

Theo em, việc nghiên tìm và tìm ra vaccine chống bệnh sốt xuất huyết (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

 • A

  Hoạt động nghiên cứu khoa học.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • D

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghiên tìm và tìm ra vaccine chống bệnh sốt xuất huyết có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

Câu 8 :

Vai trò nào sau đây không phải vai trò của khoa học tự nhiên:

 
 • A
  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.
 • B
  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.
 • C
  Chăm sóc sức khỏe con người.
 • D
  Phát triển không bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :
Xem vai trò nghiên cứu khoa học
Lời giải chi tiết :

Đáp án A, B, C đều là vai trò của khoa học tự nhiên

Đáp án D không phải, khoa học tự nhiên giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 
Câu 9 :

Vai trò của khoa học tự nhiên là

 • A

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong cuộc sống:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

- Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

- Chăm sóc sức khỏe con người.

Câu 10 :

Thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để

 • A

  Chế tạo ra các phương tiện phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống con người

 • B

  Cải thiện cuộc sống con người

 • C

  Nâng tầm cuộc sống con người

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thành tựu của KHTN được áp dụng vào công nghệ để chế tạo ra các phương tiện phục vụ cho mọi lĩnh vực của đời sống con người, cải thiện cuộc sống con người và nâng tầm cuộc sống con người 

Câu 11 :

Nhận định nào đúng về tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên:

 • A
  Phát minh ra nhiều điều mới lạ, vật dụng mới lạ giúp con người cải thiện cuộc sống.
 • B
  Ứng dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.
 • C
  Tìm ra cách điều chế thuôc sử dụng để chữa bệnh
 • D
  Vô tình đã làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn do con người sử dụng chưa đúng phương pháp, đúng mục đích...

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đáp án A,B.C là những lợi ích của khoa học tự nhiên

Đáp án D là tác hại của khoa học tự nhiên gây ra cho môi trường.

 
close