Trắc nghiệm Bài 5. Đo khối lượng - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chọn câu trả lời đúng:  Trên cửa các ôtô vận tải ta thường thấy các kí hiệu 1T ; 1,5T ; 2T ; 5T…… Kí hiệu đó cho biết.

 • A

  Trọng lượng tối đa mà xe có thể chở được

 • B

  Khối lượng tối đa mà xe tải cần phải chở để xe chạy êm, không bị xóc

 • C

  Khối lượng tối đa mà xe tải có thể chở được

 • D

  Thể tích tối đa mà xe tải có thể chở được

Câu 2 :

Đổi khối lượng sau ra kilôgam (kg):

650 g = …kg

2,4 tạ = …kg

 • A

  0,65 kg và 24 kg

 • B

  0,65 kg và 240 kg

 • C

  6,5 kg và 2400 kg

 • D
  0,065 kg và 240 kg
Câu 3 :

Tên gọi của loại cân trong hình vẽ là gì?

 • A

  Cân lò xo

 • B
  Cân đòn
 • C
  Cân đồng hồ
 • D
  Cân Ro-bec-van
Câu 4 :

Em hãy ghép tên các loại cân (ở cột bên trái) tương ứng với công dụng của các loại cân đó (ở cột bên phải).

Loại cân

Công dụng

1. Cân đồng hồ

A. Cân các vật có khối lượng nhỏ, từ vài chục gam đến vài kilôgam

2. Cân Roberval

B. Cân các vật có khối lượng từ vài trăm gam đến vài chục kilôgam

3. Cân điện tử (dùng trong phòng thực hành)

C. Cân các vật có khối lượng nhỏ, từ vài miligam đến vài trăm gam với độ chính xác cao

 • A

  1 – B; 2 – C; 3 – A

 • B

  1 – C; 2 – B; 3 – A

 • C

  1 – A; 2 – C; 3 – B

 • D
  1 – B; 2 – A; 3 – C
Câu 5 :

Để đo khối lượng của 6 quả táo, ta nên chọn cân đồng hồ nào dưới đây?

 • A

  Cân có GHĐ là 500g và ĐCNN là 2g

 • B

  Cân có GHĐ là 10kg và ĐCNN là 50g

 • C

  Cân có GHĐ là 2kg và ĐCNN là 10g

 • D
  Cân có GHĐ là 30kg và ĐCNN là 100g

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn câu trả lời đúng:  Trên cửa các ôtô vận tải ta thường thấy các kí hiệu 1T ; 1,5T ; 2T ; 5T…… Kí hiệu đó cho biết.

 • A

  Trọng lượng tối đa mà xe có thể chở được

 • B

  Khối lượng tối đa mà xe tải cần phải chở để xe chạy êm, không bị xóc

 • C

  Khối lượng tối đa mà xe tải có thể chở được

 • D

  Thể tích tối đa mà xe tải có thể chở được

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức thực tế về ôtô

Lời giải chi tiết :

Kí hiệu 1T; 1,5T; 2T;… là 1 tấn, 1,5 tấn, 2 tấn, … là khối lượng tối đa mà xe tải có thể chở được

Câu 2 :

Đổi khối lượng sau ra kilôgam (kg):

650 g = …kg

2,4 tạ = …kg

 • A

  0,65 kg và 24 kg

 • B

  0,65 kg và 240 kg

 • C

  6,5 kg và 2400 kg

 • D
  0,065 kg và 240 kg

Đáp án : B

Phương pháp giải :

1 kg = 1000 g

1 tạ = 100 kg

Lời giải chi tiết :

\(650g = \dfrac{{650}}{{1000}} = 0,65kg\)

2,4 tạ = \(2,4.100 = 240kg\)

Câu 3 :

Tên gọi của loại cân trong hình vẽ là gì?

 • A

  Cân lò xo

 • B
  Cân đòn
 • C
  Cân đồng hồ
 • D
  Cân Ro-bec-van

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Loại cân trong hình vẽ có tên là Cân đòn.

Câu 4 :

Em hãy ghép tên các loại cân (ở cột bên trái) tương ứng với công dụng của các loại cân đó (ở cột bên phải).

Loại cân

Công dụng

1. Cân đồng hồ

A. Cân các vật có khối lượng nhỏ, từ vài chục gam đến vài kilôgam

2. Cân Roberval

B. Cân các vật có khối lượng từ vài trăm gam đến vài chục kilôgam

3. Cân điện tử (dùng trong phòng thực hành)

C. Cân các vật có khối lượng nhỏ, từ vài miligam đến vài trăm gam với độ chính xác cao

 • A

  1 – B; 2 – C; 3 – A

 • B

  1 – C; 2 – B; 3 – A

 • C

  1 – A; 2 – C; 3 – B

 • D
  1 – B; 2 – A; 3 – C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm, GHĐ, ĐCNN của mỗi loại cân.

Lời giải chi tiết :

Cân đồng hồ: Cân các vật có khối lượng từ vài trăm gam đến vài chục kilôgam

Cân Roberval: Cân các vật có khối lượng nhỏ, từ vài chục gam đến vài kilôgam

Cân điện tử (dùng trong phòng thực hành): Cân các vật có khối lượng nhỏ, từ vài miligam đến vài trăm gam với độ chính xác cao

=> 1 – B; 2 – A; 3 – C 

Câu 5 :

Để đo khối lượng của 6 quả táo, ta nên chọn cân đồng hồ nào dưới đây?

 • A

  Cân có GHĐ là 500g và ĐCNN là 2g

 • B

  Cân có GHĐ là 10kg và ĐCNN là 50g

 • C

  Cân có GHĐ là 2kg và ĐCNN là 10g

 • D
  Cân có GHĐ là 30kg và ĐCNN là 100g

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Ước lượng khối lượng của 6 quả táo để chọn cân phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta ước lượng khối ượng của 6 khoảng hơn 1kg => để kết quả đo chính xác cao ta nên chọn cân có ĐCNN nhỏ và GHĐ lớn hơn 1 kg.

=> Cân có GHĐ là 2kg và ĐCNN là 10g là phù hợp.

close