Trắc nghiệm Bài 42. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chọn đáp án sai?

Biện pháp nào dưới đây gây lãng phí năng lượng trong trường học?

 • A

  Trong giờ thể dục giữa giờ, quạt trần, bóng điện trong lớp vẫn hoạt động.

 • B

  Sử dụng nước uống để giặt khăn lau, rửa tay,…

 • C

  Tắt các thiết bị điện khi ra về.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Câu 2 :

Những biện pháp dưới đây:

a) Sử dụng ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt.

c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

d) Bật tivi xem cả ngày.

e) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

g) Đổ thật nhiều nước khi luộc thực phẩm

Biện pháp nào giúp tiết kiệm năng lượng?

 • A

  a, b, c, d

 • B

  a, b, c

 • C

  a, b, c, g

 • D

  a, b, c, e

Câu 3 :

Hoạt động nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

 • A

  Ra khỏi phòng quá 10 phút không tắt điện

 • B

  Bật tất cả các bóng đèn trong phòng khi ngồi ở bàn học

 • C

  Bật bình nóng lạnh thật lâu trước khi tắm

 • D

  Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ

Câu 4 :

Cách sử dụng đèn thắp sáng nào dưới đây không tiết kiệm điện năng?

 • A

  Bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào

 • B

  Tắt đèn khi ra khỏi phòng quá 15 phút

 • C

  Dùng bóng đèn compact thay cho bóng đèn dây tóc

 • D

  Chỉ bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

 • A

  Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

 • B

  Năng lượng không tự sinh ra và tự mất đi mà có thể truyền từ vật này sang vật khác

 • C

  Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

 • D

  Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác

Câu 6 :

Một quả bóng cao su rơi từ vị trí A xuống mặt đất, rồi lại nảy lên nhưng chỉ lên tới điểm B (hình vẽ). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại sao quả bóng không lên tới điểm A?

 • A

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng âm.

 • B

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt.

 • C

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành và năng lượng âm.

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn đáp án sai?

Biện pháp nào dưới đây gây lãng phí năng lượng trong trường học?

 • A

  Trong giờ thể dục giữa giờ, quạt trần, bóng điện trong lớp vẫn hoạt động.

 • B

  Sử dụng nước uống để giặt khăn lau, rửa tay,…

 • C

  Tắt các thiết bị điện khi ra về.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Trong giờ thể dục giữa giờ, quạt trần, bóng điện trong lớp vẫn hoạt động => lãng phí điện năng.

- Sử dụng nước uống để giặt khăn lau, rửa tay,… => lãng phí nước.

- Tắt các thiết bị điện trước khi ra về => tiết kiệm điện năng.

Câu 2 :

Những biện pháp dưới đây:

a) Sử dụng ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

b) Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt.

c) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

d) Bật tivi xem cả ngày.

e) Tắt vòi nước trong khi đánh răng

g) Đổ thật nhiều nước khi luộc thực phẩm

Biện pháp nào giúp tiết kiệm năng lượng?

 • A

  a, b, c, d

 • B

  a, b, c

 • C

  a, b, c, g

 • D

  a, b, c, e

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những biện pháp giúp tiết kiệm năng lượng là:

- Sử dụng ánh nắng mặt trời để làm khô quần áo ướt thay vì dùng máy sấy khô quần áo.

- Dùng đèn LED để thắp sáng thay thế đèn huỳnh quang hoặc đèn sợi đốt vì hiệu quả thắp sáng của nó cao, năng lượng tỏa ra ít => giúp tiết kiệm điện năng.

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.

- Tắt vòi nước trong khi đánh răng

Câu 3 :

Hoạt động nào dưới đây giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

 • A

  Ra khỏi phòng quá 10 phút không tắt điện

 • B

  Bật tất cả các bóng đèn trong phòng khi ngồi ở bàn học

 • C

  Bật bình nóng lạnh thật lâu trước khi tắm

 • D

  Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng điện trong gia đình là: Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ.

Câu 4 :

Cách sử dụng đèn thắp sáng nào dưới đây không tiết kiệm điện năng?

 • A

  Bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào

 • B

  Tắt đèn khi ra khỏi phòng quá 15 phút

 • C

  Dùng bóng đèn compact thay cho bóng đèn dây tóc

 • D

  Chỉ bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào là lãng phí, không tiết kiệm năng lượng.

Câu 5 :

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

 • A

  Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

 • B

  Năng lượng không tự sinh ra và tự mất đi mà có thể truyền từ vật này sang vật khác

 • C

  Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

 • D

  Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Định luật bảo toàn năng lượng:

Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác

Câu 6 :

Một quả bóng cao su rơi từ vị trí A xuống mặt đất, rồi lại nảy lên nhưng chỉ lên tới điểm B (hình vẽ). Bỏ qua sức cản của không khí. Tại sao quả bóng không lên tới điểm A?

 • A

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng âm.

 • B

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt.

 • C

  Vì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành và năng lượng âm.

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Theo định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng đã chuyểnhóa từ dạng này sang dạng khác. Ở trường hợp này thì khi va chạm với mặt đất một phần năng lượng của nó đã chuyển hóa thành năng lượng nhiệt và năng lượng âm. Vì vậy mà quả bóng không lên được điểm A ban đầu.

close