Trắc nghiệm Bài 44. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là:

 • A

  các hình dạng của Mặt Trăng

 • B

  các pha của Mặt Trời

 • C

  các pha của Mặt Trăng

 • D

  sự phản chiếu ánh sáng mặt trời

Câu 2 :

Thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới là:

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng

 • C

  Hỏa tinh

 • D

  Bầu trời

Câu 3 :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì:

 • A

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • B

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời

 • C

  Mặt Trăng là một ngôi sao

 • D

  Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một ngôi sao như các ngôi sao khác

 • B

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • C

  Mặt Trăng luôn ở gần Mặt Trời hơn Trái Đất

 • D

  Hình dạng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy thay đổi trong các ngày của tháng vì ta nhìn nó ở các góc nhìn khác nhau.

Câu 5 :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

 • A

  2 tuần

 • B

  4 tuần

 • C

  6 tuần

 • D

  8 tuần

Câu 6 :

Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất thời gian khoảng bao lâu?

 • A

  1 tháng

 • B

  3 tháng

 • C

  6 tháng

 • D

  1 năm

Câu 7 :

Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng trong tuần trăng là do:

 • A

  hình dạng của Mặt Trăng thay đổi theo thời gian

 • B

  ta nhìn Mặt Trăng ở các góc nhìn khác nhau

 • C

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời lúc nhiều, lúc ít

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là:

 • A

  các hình dạng của Mặt Trăng

 • B

  các pha của Mặt Trời

 • C

  các pha của Mặt Trăng

 • D

  sự phản chiếu ánh sáng mặt trời

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là các pha của Mặt Trăng.

Câu 2 :

Thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới là:

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng

 • C

  Hỏa tinh

 • D

  Bầu trời

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng là thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới. Năm 1959, nước Nga (Liên Xô cũ) phóng vệ tinh nhân tạo Luna 1 lên Mặt Trăng, mở đầu cho công cuộc khám phá Mặt Trăng.

Câu 3 :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì:

 • A

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • B

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời

 • C

  Mặt Trăng là một ngôi sao

 • D

  Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một ngôi sao như các ngôi sao khác

 • B

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • C

  Mặt Trăng luôn ở gần Mặt Trời hơn Trái Đất

 • D

  Hình dạng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy thay đổi trong các ngày của tháng vì ta nhìn nó ở các góc nhìn khác nhau.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A, B sai vì Mặt Trăng không tự phát sáng.

C sai vì Mặt Trăng là vệ tinh quay xung quanh Trái Đất.

D đúng

Câu 5 :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

 • A

  2 tuần

 • B

  4 tuần

 • C

  6 tuần

 • D

  8 tuần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau 4 tuần.

Câu 6 :

Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất thời gian khoảng bao lâu?

 • A

  1 tháng

 • B

  3 tháng

 • C

  6 tháng

 • D

  1 năm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mất khoảng 1 tháng để đi hết 1 vòng.

Câu 7 :

Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng trong tuần trăng là do:

 • A

  hình dạng của Mặt Trăng thay đổi theo thời gian

 • B

  ta nhìn Mặt Trăng ở các góc nhìn khác nhau

 • C

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời lúc nhiều, lúc ít

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng trong tuần trăng là do ta nhìn Mặt Trăng ở các góc nhìn khác nhau.

close