Trắc nghiệm Bài 36. Tác dụng của lực - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:

 • A

  Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó

 • B

  Lực tác dụng lên một vật đang đứng yên làm vật đó bắt đầu chuyển động.

 • C

  Lực tác dụng lên một vật có thể làm cho vật đó bị biến dạng

 • D

  Khi đánh tennis, lưới vợt đã tác dụng lên quả bóng một lực làm quả bóng chỉ bị biến dạng

Câu 2 :

Khi đánh tennis, vận động viên đập mặt vợt vào trái banh. Khi đó mặt vợt có tác dụng lực

 • A

  Làm biến dạng trái banh và biến đổi chuyển động của nó

 • B

  Chỉ làm biến đổi chuyển động của trái banh

 • C

  Chỉ làm biến dạng trái banh

 • D

  Cả 3 câu đều sai

Câu 3 :

Trong lần sút phạt của Quang Hải tại trận chung kết U23 Châu Á 2018 giữa hai đội Việt Nam – Uzbekistan, lực đá của Quang Hải vào quả bóng làm quả bóng:

 • A

  Chỉ biến đổi chuyển động

 • B

  Vừa biến đổi chuyển động vừa bị biến dạng

 • C

  Chỉ bị biến dạng

 • D

  Tùy vào lực đá mạnh hay nhẹ

Câu 4 :

Kết luận nào sau đây không đúng

 • A

  Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

 • B

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

 • C

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.

 • D

  Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.

Câu 5 :

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

 • A

  Gió thổi cành lá đung đưa

 • B

  Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại

 • C

  Một vật đang rơi từ trên cao xuống

 • D

  Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần

Câu 6 :

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:

.... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

 • A

  Véctơ

 • B

  Thay đổi

 • C

  Vận tốc

 • D

  Lực

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:

 • A

  Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật đó

 • B

  Lực tác dụng lên một vật đang đứng yên làm vật đó bắt đầu chuyển động.

 • C

  Lực tác dụng lên một vật có thể làm cho vật đó bị biến dạng

 • D

  Khi đánh tennis, lưới vợt đã tác dụng lên quả bóng một lực làm quả bóng chỉ bị biến dạng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

A – Đúng. Lực tác dụng lên một vật sẽ làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm vật biến dạng

B – Đúng. Lực sẽ làm một vật đang đứng yên sẽ làm vật bắt đầu chuyển động

C – Đúng. Lực tác dụng lên một vật sẽ làm biến đổi chuyển động của vật hoặc làm vật đó biến dạng

D – Sai. lưới vợt đã tác dụng lên quả bóng một lực làm quả bóng bị biến dạng và cả biến đổi chuyển động của quả bóng làm cho quả bóng bay đi

Câu 2 :

Khi đánh tennis, vận động viên đập mặt vợt vào trái banh. Khi đó mặt vợt có tác dụng lực

 • A

  Làm biến dạng trái banh và biến đổi chuyển động của nó

 • B

  Chỉ làm biến đổi chuyển động của trái banh

 • C

  Chỉ làm biến dạng trái banh

 • D

  Cả 3 câu đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi đánh tennit, vận động viên đập mặt vợt vào trái banh. Khi đó mặt vợt đã làm quả bóng biến dạng và làm cho quả bóng đổi hướng chuyển động và bay nhanh hơn

Vậy mặt vợt đã làm biến dạng trái banh và biến đổi chuyển động của nó

Câu 3 :

Trong lần sút phạt của Quang Hải tại trận chung kết U23 Châu Á 2018 giữa hai đội Việt Nam – Uzbekistan, lực đá của Quang Hải vào quả bóng làm quả bóng:

 • A

  Chỉ biến đổi chuyển động

 • B

  Vừa biến đổi chuyển động vừa bị biến dạng

 • C

  Chỉ bị biến dạng

 • D

  Tùy vào lực đá mạnh hay nhẹ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lực do Quang Hải tác dụng vào trái bóng sẽ là quả bóng bị méo đi 1 chút và bay đi

Vậy lực đá sẽ làm quả bóng vừa biến đổi chuyển động vừa bị biến dạng

Câu 4 :

Kết luận nào sau đây không đúng

 • A

  Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

 • B

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động.

 • C

  Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.

 • D

  Một vật bị biến dạng là do có lực tác dụng vào nó.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta có: Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

A - sai

B, C, D - đúng

Câu 5 :

Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

 • A

  Gió thổi cành lá đung đưa

 • B

  Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại

 • C

  Một vật đang rơi từ trên cao xuống

 • D

  Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động.

Câu 6 :

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí:

.... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

 • A

  Véctơ

 • B

  Thay đổi

 • C

  Vận tốc

 • D

  Lực

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

=> Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

close